schade melden web content

Schade melden

 

Heeft u een aansprakelijkheidsstelling ontvangen? Of u vermoedt dat een opdrachtgever u aansprakelijk gaat stellen? Mogelijk heeft u een fout gemaakt in uw advies of in de uitvoering van een opdracht. Fouten maken is menselijk. En kan iedereen overkomen. Gelukkig is daar de verzekering voor.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking in het geval u aangesproken wordt door uw opdrachtgever die meent financiƫle schade te hebben geleden voor een fout waar voor hij/zij u aansprakelijk houdt.

 

Wat moet u doen en wat moet u niet doen?

Wat zijn de spelregels bij een schademelding?

 1. Erken geen aansprakelijkheid. Let er dus op dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden met deze strekking.
 2. Maak zo spoedig mogelijk melding van een (mogelijke) aanspraak aan ons.
 3. Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons. Correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.
 4. De verzekeraar voert de correspondentie en houdt de regie bij de behandeling van uw schadeclaim.

U kunt per telefoon of per e-mail een schademelding indienen. Stuur uw bericht aan het algemene e-mailadres info@covermij.nl

 

Welke gegevens heeft de verzekeraar nodig?

Voor een juiste beoordeling van de schadeclaim heeft de verzekeraar de onderstaande zaken van u nodig.

 1. Een schriftelijke aansprakelijkstelling van de tegenpartij
 2. Een omschrijving van de toedracht.
 3. Uw gemotiveerde reactie op deze aansprakelijkstelling.
 4. Een indicatie van de schadeomvang.

Daarnaast kunnen de volgende documenten van belang zijn.

 • de algemene voorwaarden van u en uw opdrachtgever;
 • de overeenkomst van opdracht;
 • relevante correspondentie en documenten.

Contactgegevens voor schade melden

e-mail       info@covermij.nl

telefoon    010 333 1151