Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

De omschrijving van de hoedanigheidsomschrijving bepaalt de reikwijdte van de dekking. Het is van belang om een passende hoedanigheid op het polisblad te vermelden.

Zelfstandige beroepsbeoefenaren of entiteiten die zich bezig houdende met coaching, training, procesbegeleiding, supervisie en/of counceling.

Het is mogelijk om aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren.


 

Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden. Mocht u afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen, dan is het verstandig om hiervan melding te maken.

U kunt bijvoorbeeld werkzaamheden als reïntregratie-coach, mediator, of vertrouwenspersoon als hoedanigheid op het polisblad laten opnemen.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, soms zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.