Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR 250.000,-    per aanspraak en     500.000,- per jaar
EUR 500.000,-    per aanspraak en  1.000.000,- per jaar

Het eigen risico is EUR 1.000,- per aanspraak.
Hogere verzekerde bedragen op aanvraag.

Bovendien geldt er voor het bedrag voor juridische kosten op de beroepsaansprakelijkheidsdekking:

  • Dekking voor kosten van verweer (rechtsbijstand) ook boven het verzekerd bedrag met een maximum van eenmaal het betreffende verzekerde bedrag;

  • Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer. 


 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

  • Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag

  • EUR 1.250.000,- per aanspraak en  2.500.000,- per jaar.

  • Het eigen risico is EUR 100,- per aanspraak