Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Kenmerken

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de coach/trainer biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de coach/trainer ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de coach/trainer lid van een van de beroepsorganisaties. Voor niet-leden hebben wij ook een passende verzekering. Vraag er naar aan een van onze adviseurs’.


 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.